1921 m. spalio 22 d. | Mūsų pramonės kilimas

Tilmanso kompanija netrukus ruošias įsteigti Šančiuose (Kauno priemiestis) naują degtukų fabriką, kurioj dirbsią 500 darbininkų.

Tilmanso kompanija netrukus ruošias įsteigti Šančiuose (Kauno priemiestis) naują degtukų fabriką, kurioj dirbsią 500 darbininkų.

Taip pat Rozmarinas ruošias netrukus atidaryti naują konservų fabriką su 300 darbininkų.

Tilmanso vinių fabrikas. 1915 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Mūsų pramonės kilimas (1921, Spalio 22 d.). Trimitas (41 (61), p. 16.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB0029234C?exId=39075&seqNr=18