1921 m. spalio 24 d. | Armijos teismo sesijos

Nuo spalių 24 iki 29 d. Mariampolėj bus Kauno Armijos teismo sesijos posėdžiai. Nagrinėt paskirta 22 kariškos bylos. Daugumoj kaltinami piliečiai dėl slapto ginklų laikymo.

Nuo spalių 24 iki 29 d. Mariampolėj bus Kauno Armijos teismo sesijos posėdžiai. Nagrinėt paskirta 22 kariškos bylos.

Daugumoj kaltinami piliečiai dėl slapto ginklų laikymo. Tos rūšies nusižengimai, kaip žinoma, baudžiami iki 1 metų kalėjimo. Neatbojant į tai, tokių nusižengimų skaičius žymus, ypač Mariampolės apskrity.

Gyventojų mitingas Marijampolės Laisvės aikštėje. 1918 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Armijos teismo sesijos (1921, Spalio 15 d.). Lietuva (232 (759), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64673&seqNr=2