1921 m. spalio 31 d. | Mejerovičiaus pareiškimas

Dėl mūsų kaimynų pietuos reikia pastebėti, kad su Lietuva mus riša gili simpatija ir tikra giminybė, taip pat ekonominio pobūdžio interesai.

Ryga, X. 31 (Elta). Latvių Ministeris Pirmininkas Mejerovičius ,,Ruspresos“ bendradarbiui apie užsienio politiką pareiškė:

,,Latvių Suomių santykiai yra labai širdingi, su Esija faktinai padaryta sutartis. Dėl mūsų kaimynų pietuos reikia pastebėti, kad su Lietuva mus riša gili simpatija ir tikra giminybė, taip pat ekonominio pobūdžio interesai.

Su Lenkija mes turim daug bendrų interesų.“


Kaip dabar, taip prieš 100 metų Lietuvos ir Latvijos santykiai būdavo draugiški, tarsi natūraliai, kaip matome ir iš Latvijos užsienio reikalų ministro Zigfrido Mejerovico interviu. Tačiau kartu galima pastebėti, kad su Estija šie santykiai buvo pažengę giliau, buvo net padaryta bendra sutartis. Su Lietuva to pasiekti nepavyko ir dėl kaimynų pragmatinio intereso nesipykti su Lenkija, kuri Latvijoje buvo matoma kaip tam tikra atsvara Sovietų Rusijos grėsmei. Taigi nors simpatizuojantys lietuviams Vilniaus klausimu, latviai pragmatiškai draugiškai bendravo su lenkais ir tai neretai sukeldavo tam tikros įtampos lietuvių tarpe.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Paminklinis antkapis skirtas buvusiam Latvijos užsienio reikalų ministrui Zigfridui Mejerovicui, pastatytas 1929 m. Visvalds Mešlaukis fotografija.


Šaltinis: Lietuva,  1921 10 31, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64560_2