1921 m. spalio 5 d. | Savivaldybių atstovų suvažiavimas

Spalių 5 dieną Kaune prasidėjo apskričių ir miestų savivaldybių atstovų suvažiavimas. Suvažiavimas svarstė įvairius savivaldybių reikalus, kad bendrai aptarus galima būtų geriau juos atlikti.

Spalių 5 dieną Kaune prasidėjo apskričių ir miestų savivaldybių atstovų suvažiavimas.

Suvažiavimas svarstė įvairius savivaldybių reikalus, kad bendrai aptarus galima būtų geriau juos atlikti.

Savivaldybės mūsų krašto gyvenime turi labai didelės reikšmės. Nuo savivaldybių sumanau ir tikslaus darbo priklauso mūsų krašto gyvenime turi labai didelės reikšmės. Nuo savivaldybių sumanaus ir tikslaus darbo priklauso mūsų šalies tobulesnis surėdimas. Visų valstybės ir visuomenės reikalų aprūpinimas artimiausiai rišasi su savivaldybėmis. Todėl savivaldybių darbo našumas mums visiems turi didelės reikšmės. Mūsų jaunos savivaldybės, neturėdamos praeity reikalų vedimo pavyzdžių, dar nesugeba tinkamai atlikti savo svarbias ir sunkias užduotis.

Savivaldybių atstovų suvažiavimai padeda išsiaiškinti savivaldybių gyviausius reiklaus ir juos geriau aprūpinti.

Todėl ir šiam savivaldybių suvažiavimui reikia linkėti geriausios kloties.

Kauno Rotušė. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Savivaldybių atstovų suvažiavimas (1921, Spalio 15 d.). Trimitas (40 (60), p. 10.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39076_12