1921 m. spalio 7 d. | Olandija pripažino Lietuvą de jure

Jos Didybė Olandijos karalienė formaliai pripažino suverenę ir nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir linki jai klestėti.

Spalių 7 dieną atsilankė pas Užsienio Reikalų Ministerį d-rą Purickį Olandijos konsulas p. Schin van der Loeff ir įteikė raštą, – kuriame pasakyta, kad „Jos Didybė Olandijos karalienė formaliai pripažino suverenę ir nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir linki jai klestėti ir išūgėti santykiams tarp tų dviejų kraštų“.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis 1919 m. (tuomet pasiuntinys Vokietijoje), Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotrauka


Šaltinis: Olandija pripažino Lietuvą de jure  (1921, Spalio 15 d.). Trimitas (40 (60), p. 9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39076_11