1921 m. spalio 8 d. | Dėl priverstinio mokslo Latviuos

Latvių Švietimo ministerija priėmė priverstino mokslo taisykles. Kiekvienas Latvių pilietis turi priverstinai mokytis nuo 6 iki 16 metų ir lankyti mokyklą nuo 8 iki 16 metų.

Ryga, X 8. (Elta). Latvių Švietimo ministerija priėmė priverstino mokslo taisykles. Kiekvienas Latvių pilietis turi priverstinai mokytis nuo 6 iki 16 metų ir lankyti mokyklą nuo 8 iki 16 metų. Priverstinis mokslas vasltybei nekainuos. Miesto valdybos ir įstaigos turės išlaikyti tas mokyklas.

Fotoatvirukas. Ryga. Panorama. XX a. 4 deš. Vytauto Didžiojo karo muziejus


Šaltinis: Dėl priverstinio mokslo Latviuos (1921, Spalio 12 d.). Lietuva (229 (756), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64670&seqNr=3