1921 m. spalio 9 d. | Vaikų aikštelės sodinimas Slabadoj

Po aikštelės pašventinimo vaikai, maršą grojant, suskirstytomis grupėmis nuėjo sodinti medelius, o darbui pasibaigus pasipylė po aikštelę dainuoti ir šokti. Padalinti saldainiai pakėlė vaikų ūpą dar daugiau ir sušilę bešokdami ilgai nenorėjo skirstytis į namus.

Spalių 6 d. įvyko trečioji sodinimo iškilmė, kuri pasibaigė vaikų aikštelių darbuotę iki pavasario. Dalyvaujant 14 pradedamųjų mokyklų (tarp jų buvo Valstybinė vaikų prieglauda ir Kūdikėlio Jezaus prieglauda), tapo apsodinta krūmais ir kaštanais Aleksoto [turbūt klaida, turėtų būti Slabados – past.] aikštelė. Šiltas saulėtas rytas daug prisidėjo prie vaikų džiaugsmo, gero ūpo ir apsilankiusių svečių gausumo.

Atsilankė Švietimo Ministeris p. Bizauskas su Vice Ministeriu p. Pr. Mašiotu ir p. Daukša, Vidaus Reikalų Ministeris p. Skipitis, ir kiti aukšti valdininkai.

Visų kalbėjusių į vaikus žodžiai skambėjo meile gamtai, medžiams ir ragino vaikus globoti ir mylėti mūsų protėvių gėrbtinus augmenis ir miškus.

Po aikštelės pašventinimo vaikai, maršą grojant, suskirstytomis grupėmis nuėjo sodinti medelius, o darbui pasibaigus pasipylė po aikštelę dainuoti ir šokti. Padalinti saldainiai pakėlė vaikų ūpą dar daugiau ir sušilę bešokdami ilgai nenorėjo skirstytis į namus.

Iškilmė pasibaigė gražia vaikų eisena: su orkestra prieky visi 700 vaikų su mažomis ir didelėmis vėliavomis žingsniavo per visą Slabadą, ir orkestras sustojęs prie Nerio tilto maršu palydėjo vaikų ilgą virtinę.

„Laukuose įdomiau, kaip mokykloje…“ „Žvaigždutė“, 1936 m., nr. 15-16., p. 211.


Šaltinis: „Vaikų aikštelės sodinimas Slabadoj“, Lietuva, nr. 227 (754), 1921 m. spalio mėn. 9 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64693&seqNr=3