1921 m. vasario 1 d. | Karnavalo vakaras

Liet. Mot. globos komitetas vasario 1 d. Rotušės salėje rengia Karnavalo vakarą. Pelnas skiriamas našlaičių prieglaudai.

Liet. Mot. globos komitetas vasario 1 d. Rotušės salėje rengia Karnavalo vakarą. Pelnas skiriamas našlaičių prieglaudai. Pradžia 8 val. vak., pabaiga 3 val. Bufetas, paštas ir t.t.

Karo orkestras. Įeiti 25 auks. Bil. Galima gauti „Aušros“ knygyne.

Kauno miesto Rotušė. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Laisvė, nr. 25 (II metai), 1921 m. vasario 1 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346