1921 m. vasario 11 d. | Magnatų ir pusponių diplomatija

Kadangi stovintieji priešaky prancūzų politikai neturi nei titulų nei herbų, lenkų atstovui jų darbuotė ir planai buvę neįdomūs. Baigdamas „Robotnik“ pabrėžia, kad lenkų atstovai neturi atitinkamo išsilavinimo ir polinių santykių pažinimo, todėl sunku esą kaltinti dėl nevykusio politikavimo, nes, teisingiau sakant, lenkų atstovybės nevedę jokios politikos.

Varšuva, II – 11. (Elta). „Robotnik“ savo vedamajam straipsny „Magnatų ir pusponių diplomatija“ išmetinėja lenkų atstovybėm didžiausiose Europos valstybėse, kad jos tinkamai neatstovauja Lenkų valstybės reikalams.

<…>

„Robotnik“ nuomone, Lenkų respublikos atstovybės, kurioms esanti skirta sunkiausia diploamtinė funkcija – būti nuolatiniam kontakte su Vakarų didžiųjų valstybių vadais ir nepatvaria Prancūzų viešąja opinija veržias tik į Eiropos salonus.

Geriausias to pavyzdys esąs atstovas Prancūzijoj Zamojskis, kurs tuo metu, kai prieš Paryžiaus konferenciją Aukštosios Silezijos klausimas kybojęs ore, nepasistengęs padaryti nei vieno pasiklabėjimo su prancūzų ministeriu pirmininku. Kadangi stovintieji priešaky prancūzų politikai neturi nei titulų nei herbų, lenkų atstovui jų darbuotė ir planai buvę neįdomūs.

Baigdamas „Robotnik“ pabrėžia, kad lenkų atstovai neturi atitinkamo išsilavinimo ir polinių santykių pažinimo, todėl sunku esą kaltinti dėl nevykusio politikavimo, nes, teisingiau sakant, lenkų atstovybės nevedę jokios politikos.

Brühlio rūmai, Lenkijos užsienio reikalų ministerijos būstinė 1922–1939 m.


Šaltinis: Magnatų ir pusponių diplomatija (1921, Vasario 15 d.). Lietuva (36 (603), p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64699&seqNr=2;

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64699&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Palac_Bruhla_rococo.jpg