1921 m. vasario 15 d. | Varšuvos tvarka Vilniuje

Susitarus su Varšuvos valdžia, būsiąs įvykintas naujas administracijos padalinimas ir priklausančios „Vidurinės Lietuvos“ departamentams teritorijos susiaurinimas.

Vilnius, II–15. (Elta). „Gazeta Willenska“ pranešimu, netrukus būsiąs įvykintas „Vidurinės Lietuvos“ administracijos suvienodinimas su Lenkų žemės administracija.

Priruošiamieji darbai jau prasidėję ir nusitęsią mėnesį. Susitarus su Varšuvos valdžia, būsiąs įvykintas naujas administracijos padalinimas ir priklausančios „Vidurinės Lietuvos“ departamentams teritorijos susiaurinimas. Keletas Lydos apskrities valsčių, kurie buvo Vilniaus administracijos valdomi, pereina Lydai. Ašmenos apskritis būsianti padalinta į dvi. <…>

Eugenijaus Romerio žemėlapis, kurį Lenkijos delegacija naudojo Paryžiaus taikos konferencijoje. 1921 m.


Šaltinis: Varšuvos tvarka Vilniuje (1921, Vasario 18 d.). Lietuva (38 (605), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64701&seqNr=3