1921 m. vasario 16 d. | Karo muzejaus atidarymas

Karo Muzejaus atidarymas įvyks trečiadienį 16 vasario lygiai 3 v. d. Atidengimo iškilmėse dėl vietos stokos kviečiama dalyvauti tiktai organizacijų atstovai.

Karo Muzejaus atidarymas įvyks trečiadienį 16 vasario lygiai 3 v. d. Atidengimo iškilmėse dėl vietos stokos kviečiama dalyvauti tiktai organizacijų atstovai. Atskirų pakvietimų nebus niekam siuntinėjama. (Muzejus renkas Duonelaičio g. greta Elektros stoties.

Karo Jistorijos kolegija

Karo muziejus, XX a. 3 dešimt. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Karo muzejaus atidarymas (1921, Vasario 16 d.). Lietuva (37 (604), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64700&seqNr=5