1921 m. vasario 2 d. | Skiepijimas nuo koleros

Pranešu, jog pasisaugojimui nuo koleros norintieji gali įsiskiepyti šiose vietose: 1) Raudonojo Kryžiaus Poliklinika (Soboro Aikštė) kasdien nuo 4 ligi 6 val. vak.

Pranešu, jog pasisaugojimui nuo koleros norintieji gali įsiskiepyti šiose vietose:

1) Raudonojo Kryžiaus Poliklinika (Soboro Aikštė) kasdien nuo 4 ligi 6 val. vak.

2) Žydų ligoninė (ties Rotuše) kasdien nuo 9 ligi 11 val. Nepasiturintieji skiepijami dykai.

Dr. Abraitis

l. e. p. Kauno m. Gydytojaus

Kauno soboras. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Skiepijimas nuo koleros, Lietuva, nr. 26 (593), 1921 m. vasario 2 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076