1921 m. vasario 20 d. | Latvių Lietuvių susivienijimo draugija

Draugijos siekius išaiškino Rainholdas, būtent: artinti abi brolių tautas kultūros dirvoje, pranešta buvo iš Lietuvių pusės, kad greitu laiku Lietuvos mokslininkai pasirodys ir Rygoje. Naujos Draugijos uždavinys susipažinti Lietuvos ir Latvijos mokslo srityje.

Ryga, II 18. (Elta). „Latvijas Sargas“ pranešimu, vasario 1 d. įvyko Rygoj Latvijos ir Lietuvos Susiviejimo draugijos įkūrėjų susirinkimas.

Susirinkimo valdybon išrinkti D. Vilsonas ir Vizbara (lietuvis), sekretorium Perkori ir Visockis (lietuvis). Susirinkimas buvo vedamas latvių kalba, bet kalbėjo kiekvienas savo prigimta kalba. Draugijos siekius išaiškino Rainholdas, būtent: artinti abi brolių tautas kultūros dirvoje, pranešta buvo iš Lietuvių pusės, kad greitu laiku Lietuvos mokslininkai pasirodys ir Rygoje. Naujos Draugijos uždavinys susipažinti Lietuvos ir Latvijos mokslo srityje. Vizbaras pasveikino ir nušvietė Latvijos pripažinimą de–jure ir pareiškė viltį susilaukti to pat ir Lietuvai. Vilsonas padėkojo už linkėjimus. Į laikiną Draugijos valdybą išrinko: Vilsoną, inž. Rihterį, Libertį, Bergmanį – Juodovaitį ir lietuvius Vizbarą, Vronevskį ir Garnį.

Latvių dailininko, grafiko Romano Sutos dekoratyvinė porcelianinė lėkštė, kurią operos solistas Kipras Petrauskas įsigijo 1926 m. latvių meno parodoje. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Latvių Lietuvių susivienijimo draugija“, Laisvė, nr. 40, 1921 m. vasario mėn. 20 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111263&seqNr=1