1921 m. vasario 21 d. | Masažo kursai

Kauno ligoninėj d-ras V. Kuzma rengia masažo kursą. Mokslas prasidės š. m. vasario 21 d. Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus ortopedijos kambary. Laikyti kursą pirmoj eilėj priimamos gailestingosios seserys.

Kauno ligoninėj d-ras V. Kuzma rengia masažo kursą. Mokslas prasidės š. m. vasario 21 d. Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus ortopedijos kambary. Laikyti kursą pirmoj eilėj priimamos gailestingosios seserys. Ligoninėj ortopedinis gydymas jau senai pradėtas. Toliau jis bus ir ambulatoriniai daromas, priiminėjant ligonius pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 12 d. 1 v. po piet.

Kauno miesto ligoninė, toliau šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Masažo kursai (1921, Vasario 20 d.). Lietuva (40 (607), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64704&seqNr=3