1921 m. vasario 22 d. | Tremtiniai iš Rusų

Vasario 23 d. atvyksta į Abelius 520 tremtinių Lietuvos piliečių, grįžtančių iš Rusijos.

Kaunas, II-22. (Elta) Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius praneša, kad vasario 23 d. atvyksta į Abelius 520 tremtinių Lietuvos piliečių, grįžtančių iš Rusijos.

Obelių geležinkelio stotis. 1914-1918 m.

Šaltinis: Tremtiniai iš Rusų, (1921, Vasario 23 d.). Lietuva (42 (609), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64706&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Obeliai#/media/Vaizdas:Obeliai_gele%C5%BEinkelio_stotis_1916.jpg