1921 m. vasario 23 d. | Choleros Lietuvoje nėra

Vidaus Reikalų Ministerijos Sanitarijos skyrius praneša, kad skleidžiamos užsienyje ir Lietuvoj žinios dėl didelio choleros plėtimosi Lietuvoj netikros.

Kaunas, II-23 (Elta). Vidaus Reikalų Ministerijos Sanitarijos skyrius praneša, kad skleidžiamos užsienyje ir Lietuvoj žinios dėl didelio choleros plėtimosi Lietuvoj netikros. Choleros susirgimai išnyksta. Nuo vasario 17 d. nebuvo nei vieno susirgimo.

Kaunas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Choleros Lietuvoje nėra (1921, Vasario 26 d.). Lietuva (45 (612), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64709&seqNr=3