1921 m. vasario 24 d. | Kauno laužai

Bet yra Kaune tokių dalykų, kurie tiesiog gėdą daro. Kalbu apie Kauno sugriuvusius, subirusius senus namus. Tuose namuose niekas negyvena, arba jei gyvena, tai kuo greičiausiai iš tų namų reikėtų iškraustyti. Daug tokių namų rasime sename mieste (Kranto gatvėje ir kit.), Aleksote, Žaliame Kalne.

Negeriausiai mūsų laikinoje sostinėje išrodo visa, ką žmogaus ranka dirbtų. Nelabai graži namų arkitektūra, prie mūro namo, žiūrėk, riogso žemas sukniubęs namukas. Nelabai kokių ir patogumų turime. Nėra kanalizacijos, nėra tramvajaus. Ne ką padarysi. Anais laikais ne mes čia buvom šeimininkais, ne mūsų kaltė, kad miestas apleistas. Bet yra Kaune tokių dalykų, kurie tiesiog gėdą daro. Kalbu apie Kauno sugriuvusius, subirusius senus namus. Tuose namuose niekas negyvena, arba jei gyvena, tai kuo greičiausiai iš tų namų reikėtų iškraustyti. Daug tokių namų rasime sename mieste (Kranto gatvėje ir kit.), Aleksote, Žaliame Kalne. Yra net pačiame miesto centre (Tolstojaus gatvėje). Klausiu, kuriam tikslui tie namai laikomi? Remontuoti jų negalima. Gyventi juose taip pat negalima. Tai daugumoje nesančių Lietuvoje savininkų namai. Tokie namai didelė pagunda visokiems priešvalstybiniams gaivalams – piroksilinui ir granatoms slėpti (Žaliajame Kalne), visokiems nešvariems darbams atlikti, žiurkėms, kolerai ir tt.

Man rodos, geriausiai būtų, kad visus tuos laužus miesto Valdyba pavestų tam tikrai komisijai apžiūrėti ir visai netinkamus per varžytines parduotų malkoms, o išrinktus pinigs padėtų nesančio savininko sąskaiton.

Tuo būdu daugiau turėtų naudos ir patsai savininkas ir miestas apsivalytų nuo gėdą darančių laužų.

Geras Pilietis.

Potvynis Marvelėje 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno laužai“, Lietuva, nr. 43 (610), 1921 m. vasario mėn. 24 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64707&seqNr=4