1921 m. vasario 27 d. | Amerikos Lietuvių Bendrovė

Amerikos Lietuvių Prekybos B-vėje Laisvės al. Nr. 70, Kaune, nuo 8 val ryto iki 9 val. vakaro, galima išnuomuoti pasivažinėjimams po Kauną ir tolimesnėms kelionėms po Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Bendrovė

Automobiliai ,,Fordai“

Amerikos Lietuvių Prekybos B-vėje

Laisvės al. Nr. 70, Kaune

nuo 8 val ryto iki 9 val. vakaro, galima išnuomuoti pasivažinėjimams po Kauną ir tolimesnėms kelionėms po Lietuvą.

,,Automobiliai“ labai prieinamomis kainomis.

Tam tikslui turime kelias dešimtis automobilių.

Keliolika auksinų užsimokėjęs tai švilpk sau kaip vėjas, iš vieno miesto krašto į kitą , tik laikyk, kad vėjas kepurės nenuneštų…

tai bent važiavimas…


,,Laisvėje“ skelbiama automobilių reklama, rodo kaip greitai į tuometinę Lietuvą ir jos sostinę kelią skynėsi technologinis progresas. ,,Ford Motors“ kompanija ir jos įkūrėjas Henry Ford iš JAV žinomas, kaip pirmasis automobilį iš prabangos, aukščiausių visuomenės sluoksnių  priartinęs prie eilinių piliečių. Neatsitiktinai, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, būtent iš JAV atvykę lietuviai ėmė ir čia plėtoti amerikietiško verslo idėjas, kurių gera iliustracija yra šiame įraše

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Amerikos lietuvių prekybos bendrovė. Kaunas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Laisvė,  1921 02 27, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111269