1921 m. vasario 28 d. | Kaukazo pavyzdžiai

Anot vienų, gruzinai sumušę užpuolikų gaujas ir nuviję nuo savo sostinės Tifiliso, anot kitų – jie Tifilisą jau apleisti turėję. Tačiau aišku, kad jauna Gruzinų valstybė sunkią dramą gyvena. Nuo to laiko, kada Azerbeidžanas ir Armėnai susivienijo, buvo aišku, kad gruzinams teks išlaikyti sunkią kovą dėl savo nepriklausomos būties.

Tuo tarpu neaiškios ir nepatikrintos žinios pasiekia mus iš Kaukazo. Anot vienų, gruzinai sumušę užpuolikų gaujas ir nuviję nuo savo sostinės Tifiliso, anot kitų – jie Tifilisą jau apleisti turėję. Tačiau aišku, kad jauna Gruzinų valstybė sunkią dramą gyvena.

Nuo to laiko, kada Azerbeidžanas ir Armėnai susivienijo, buvo aišku, kad gruzinams teks išlaikyti sunkią kovą dėl savo nepriklausomos būties. Kuo būdu Azerbeidžanas ir Armėnai susovietėjo, jau žinoma iš spaudos pranešimų. Ten atsitiko tokia pati istorija, kaip 1918 – 1919 metais buvo atsitikę su Vilniumi, su Ryga. Gana to, Azerbeidžanas tik susovietėjęs padarė su Maskvos Rusais visą eilę ,,sutarčių“ – kaip antai karo, ekonomikos, finansų, užsienio politikos ir t.t. kurioms Azerbeidžanas liko tiktai Rusų sutdurtinė dalis. Panašiai atsitiko ir su Armenais. Azerbeidžanui ir Armėnams pergyvenus tokią katastrofą, sovietų spaudoje laikas nuo laiko pradėjo akciją prieš gruzinus. Gruzinai – vienintelė beužsilikusi demokratinga Kaukazo valstybė buvo didžiausias krislas Azijos valdovų akyse.


,,Lietuvoje“ dažnai talpintos žinios ir apie kitus regionus. Pirmame puslapyje papuldavo pačios aktualiausios naujienos. Ypač domėtasi kitais kraštais, kuriuos buvo okupavusi Rusijos imperija ir tenykštės valstybės buvo paskelbusios nepriklausomybę, tačiau dabar vėl tapo jau bolševikinės Rusijos taikiniu. 1921 m. pradžioje Rusijoje galutiniai įsigalėję bolševikai nukreipė savo ekspansiją į Kaukazo valstybes. Iš pradžių jiems pavyko įsigalėti Azerbaidžane ir Armėnijoje, paskutinė po kovos pasidavė Gruzija, kuri irgi buvo okupuota. Kaukazo tautų okupacija Lietuvoje stebėta su aiškia užuojauta.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

2 Gruzijos rublių piniginis vienetas galiojęs 1920 – 1921 m. Fotografija Barselonos pašto ir filatelijos muziejuje.


Šaltinis: Lietuva,  1921 03 01, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64485

Fotografijos prieiga internete: https://ajuntament.barcelona.cat/gabinetpostal/fitxa-segell/museu_gabinet_postal/H515921