1921 m. vasario 3 d. | Lietuvos santykiai su vokiečiais

Vokietijos atstovas Šenbergis įteikė Lietuvos vyriausybei raštą, kuriuo protestuoja prieš suėmimą Vokiečių šnipo Kaune.

KAUNAS. 3-U. (O). Vokietijos atstovas Šenbergis įteikė Lietuvos vyriausybei raštą, kuriuo protestuoja prieš suėmimą Vokiečių šnipo Kaune. Atstovas reikalauja paliuosuoti vokietį ir grūmoja pašalinti iš Vokietijos universitetų visus lietuvius-studentus.

Kaunas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejus.


Šaltinis: Lietuvos santikiai su Vokiečiais, Vilnius, nr. 28 (42), 1921 m. vasario 5 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB1F8010E5