1921 m. vasario 4 d. | Elektrizacija Viliampolės

Žydų bendruomenė sumanė pravesti į Viliampolę elektrą. Tam tikslui Kooperatyvų pamatais susiorganizavo draugiją.

Žydų bendruomenė sumanė pravesti į Viliampolę elektrą. Tam tikslui Kooperatyvų pamatais susiorganizavo draugiją. Sąmata apskaitliuota ant 170 tūkstančių auksinų. Jau surinkta 20 tūkstančių, 80 tūkst. žydų liaudies bankas skolija, likusius turi vilties gauti iš Miesto Valdybos.

Norintieji elektra naudotis privalo išanksto užsirašyti.

L.

Kauno elektrinė. 1915–1916 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Elektrizacija Viliampolės“, Laisvė, nr. 27, 1921 m. vasario mėn. 4 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111270&seqNr=3