1921 m. vasario 6 d. | Oro paštas

Lietuviai taiso oro paštą tarp Kauno ir Berlyno, Maskvos, Rygos.

Lietuviai taiso oro paštą tarp Kauno ir Berlyno, Maskvos, Rygos. Kelionei į Berlyną reikės 4 val., Maskvon 6 val. Bus vežiojami ir žmones po 6 – 8. Paštas ims veikti nuo balandžio.

Pirmasis Antano Gustaičio sukonstruotas vienvietis mokomasis lėktuvas AMBO I. Apie 1925 m. Panevėžio kraštotyros muziejus


Šaltinis: Oro paštas. Vilniaus garsas, nr. 5 (36), 1921 m. vasario 6 d., p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000414193

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/2024906/photography_ProvidedCHO_Panev__io_kra_totyros_muziejus_LIMIS_37737522?view=http%3A%2F%2Fwww.limis.lt%2Flimisk-portlet%2Fexternal%2Fimage%2Fexhibit%2F37737522%2F38554303%3Fq%3Dlow&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi