1921 m. vasario 7 d. | Naujas „ginklas“ kovai su priešininkais

M. Biržiška išrodinėja, jog norint sėkmingai su Lietuvos lenkais ar su Lenkų valstybe, kad ir defenzyviai, kovoti, – turime esą būti tam apsiginklavę būtent jųjų, t. y. lenkų kalba. Vadinasi, lietuviai turį mokytis lenkiškai, jei nori lenkus nugalėti.

Mūsų švietimo ministerijos leidžiamam „Švietimo Darbe“ yra įdomus M. Biržiškos straipsnis „Del mokyklos kalbų klausimo“. M. Biržiška išrodinėja, jog norint sėkmingai su Lietuvos lenkais ar su Lenkų valstybe, kad ir defenzyviai, kovoti, – turime esą būti tam apsiginklavę būtent jųjų, t. y. lenkų kalba. Vadinasi, lietuviai turį mokytis lenkiškai, jei nori lenkus nugalėti.

To mes dar nežinojom, o būtume gal nors šauliams pasiūlę tą ginklą kovai su lenkais. Tur būt ir pats M. Biržiška pereitais metais tik del to parašė „Lietuvoje“ prieš šaulius straipsnį, kad jie nevartoja jo siūlomą ginklą. (Tą straipsnį labai maloniai buvo išsivertę [i]r atsispausdinę lenkai savo laikraščiuose).

Be to, M. Biržiška siūlo įvesti mokyklose lenkų kalbą, nes girdi be lenkų kalbos negalima tiksliai pažinti nei Lietuvos istorijos, nei lietuvių literatūros, netgi pačios lietuvių kalbos. Čia irgi naujas išradimas mūsų pedagogijos srityje, ir gal „Švietimo Darbas“ padarys švietimo ministerijai šiokios tokios įtakos, nes trūkstant gerų lietuvių kalbos mokytojų mūsų vaikai pabaigę mokyklą negali kaip reikiant pažinti lietuvių kalbos.

Mykolas Biržiška. „Lietuvos albumas“, sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira, 1921 m.


Šaltinis: „Naujas „ginklas“ kovai su priešininkais“, Lietuvos ūkininkas, nr. 5, 1921 m. vasario mėn. 3-9 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13789&seqNr=5