1921 m. vasario 9 d. | Vidurinės Lietuvos delegatas

Lenkų Kauno žemės komitetas, kuris dabar randasi Vilniuje, greitu laiku pasiųs į Kauną savo atstovą <…>, tokia pat misija, kokia ir M. Biržiška buvo deleguotas iš Kauno į Vilnių.

„Litrostai“ praneša iš Vilniaus, kad sulig reikalavimo pul. Chardigny, lenkų Kauno žemės komitetas, kuris dabar randasi Vilniuje, greitu laiku pasiųs į Kauną savo atstovą <…>, tokia pat misija, kokia ir M. Biržiška buvo deleguotas iš Kauno į Vilnių.

(Litr.)

Mykolas Biržiška. XX a. pirma pusė. Lietuvos nacionalinis muziejus


Šaltinis: Laisvė, nr. 31 (II metai), 1921 m. vasario 9 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346

Fotografijos prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Bir%C5%BEi%C5%A1ka#/media/Vaizdas:Mykolas_Bir%C5%BEi%C5%A1ka.jpg