1922 m. balandžio 1 d. | Politikos kronika

Socialdemokratai galutinai susitarė su krikščionimis demokratais pasikeisti vardais ir rolėmis: nuo šios dienos socialdemokratai vadinsis krikščionimis demokratais, o šie pastarieji socialdemokratais.

Socialdemokratai galutinai susitarė su krikščionimis demokratais pasikeisti vardais ir rolėmis: nuo šios dienos socialdemokratai vadinsis krikščionimis demokratais, o šie pastarieji socialdemokratais. To pasimainymo priežastis, tai visiems paaiškėjęs faktas, kad Čepinskis geriau žino Šv. Raštą ir eis teologijos fak-tete profesoriauti, o Krupavičius geriau pažįsta Marksą, ir agituos už komunistus. Atkreipdami į tai visuomenės akį, prašom nepaklupti, balsuojant per artimus Seimo rinkimus. […]

Bolševikų atstovas įteikė Lietuvos Vyriausybei notą, reikalaudamas suteikti bolševikų atstovybei 15 neliečiamų butų, tinkančių komunistinėms spaustuvėms įrengti. Kauno Komendantui pasiūlius, Valstybės Prezidentas ir Steigiamasis Seimas sutiko išsikraustyti iš jų užimamų namų ir atiduoti juos bolševikams.

Karikatūra. „Sekmadienis“, nr. 24 (432), 1936 m. birželio 14 d., p. 1. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Politikos kronika“, Kultuvė, nr. 000 (nepaskutinis), 1922 m. balandžio mėn. 1 d., p. 2.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C10000474123/C10000474123-1922-Bal.1/original/0002-7FA2E3FB532EDB695FBC6453FC425ACB.JPG