1922 m. balandžio 11 d. | Užstoja kelią

Balandžio m. 3 d. 10½ valand. dienos ties Ukmergės plentu Juozas Olšauskas vežė pilną vežimą mėšlo iš miesto. Ties „Saulės“ namais jį sustabdė, viduryje plento į dvi eiles sustojęs karo milicijos būrys, kuris čion darė savo rikiuotę, nuo to ėmė baidytis arklys.

Užstoja kelią. Balandžio m. 3 d. 10½ valand. dienos ties Ukmergės plentu Juozas Olšauskas vežė pilną vežimą mėšlo iš miesto. Ties „Saulės“ namais jį sustabdė, viduryje plento į dvi eiles sustojęs karo milicijos būrys, kuris čion darė savo rikiuotę, nuo to ėmė baidytis arklys ir apvertė vežimą į gilų akmeninį griovį ir išvertė mėšlą, ko tik vežimo nesulaužė. Nieks nesiskubino pagalbon, bet kiekvienas toliaus tęsė savo darbus. Kas rytą, kada žmonės važinėja plentu, matyti kareivius mankštinant ir vaikant. Argi nėra kitur vietos karo milicijos kuopai mankštinimas atlikti, nors ir tuščioj rinkoj Žaliajame kalne, kad ne trukdžius žmonėms plentu važinėti.

Z b.

„Saulės“ gimnazijos rūmai Kaune. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Užstoja kelią“, Laisvė, nr. 59, 1922 m. balandžio mėn. 11 d., p. 4.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1C1B0000658346/C1C1B0000658346-1922-bal.11/original/0004-4AB4920071EE18B319A359F7A6BEBA84.png