1922 m. balandžio 18 d. | Karių klubas

Karių klubo dramos mėgėjų kuopelė vaidins: antradienį, š. m. balandžio 18 d. V. Peržinskio 3-jų veiksmų komediją J. Strazdo verstą „Prano meilė“.

Karių klubo dramos mėgėjų kuopelė vaidins: antradienį, š. m. balandžio 18 d. V. Peržinskio 3-jų veiksmų komediją J. Strazdo verstą „Prano meilė“ V. Braziulevičiui režisuojant ir dalyvaujant. Vėliau šokiai griežiant karo dūdų orkestrui iki 12 ½ val. Pradžia 20 val.

Bendri Lietuvos kariuomenės karininkų ir Šaulių rinktinės karių mokymai. 1935 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Karių klubas (1922, Balandžio 19 d.). Lietuva (87 (909), p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.19/original/0003-3FC2B29155DEF03B4A1E805F9A7B40AE.png