1922 m. balandžio 19 d. | Nelaimė su traukiniais Beisogaloj

Kaip daugybės kitų, taip ir šitos nelaimės priežastimi esą` buvusi… girtuoklystė!

Balandžio 19 dieną 11 val. ties Beisogalos stotimi susidūrė keleivių traukinys su prekių traukinių.

Vienas garvežys nuvirto; daug vagonų sudaužytą. Užmušta trys žmonės ir 12 sunkiau ar lengviau sužeista.

Eina tardymas, kad išaiškinus nelaimės kaltininkus.

Kaip daugybės kitų, taip ir šitos nelaimės priežastimi esą` buvusi… girtuoklystė!

Baisogalos dvaro rūmai. 


Šaltinis: Nelaimė su traukiniais Beisogaloj (1922, Balandžio 30 d.). Trimitas (16 (86), p. 7.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.16/original/0007-ABE7D16E322268E26045798A8FF43730.png

 Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/322047616/322047631?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fgreita-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F322047616%3Fs_id%3DdhvUOuc6pxDmJihT%26s_ind%3D38%26valuable_type%3DEKSPONATAS