1922 m. balandžio 2 d. | Svetimšalių plūdimas Lietuvon

Dabar numatoma išsiųsti iš Lietuvos 24 svetimų valstybių piliečiai, neturintieji teisės apsigyventi Lietuvoje. Svetimšaliams turintiems leidimus apsigyventi Lietuvoje, nuo balandžio 1 d. leidimai nustoja vertės ir jie privalėjo pakeisti juos iki tam laikui tam tikrais dokumentais. Negavusiems laiku dokumentų numatomas pabaudos.

Kaunas. Dabar numatoma išsiųsti iš Lietuvos 24 svetimų valstybių piliečiai, neturintieji teisės apsigyventi Lietuvoje.

Svetimšaliams turintiems leidimus apsigyventi Lietuvoje, nuo balandžio 1 d. leidimai nustoja vertės ir jie privalėjo pakeisti juos iki tam laikui tam tikrais dokumentais. Negavusiems laiku dokumentų numatomas pabaudos.

Lietuvos kasdien atvyksta daug vakarų valstybių piliečių prekybiniais reikalais. Turi jie ryšių su Prekybos, Pramon. Ministerija, įvairiais bankais. Taip pat pradėjus Lietuvoje statyti įvairių pramonės žmonių fabrikų, atvyksta labai daug specialistų – statybininkų ir mechanikų, kurių Lietuvoje mažai yra.

Labai daug atvyksta iš Latvijos ir stengias apsigyventi Lietuvoje, daugiausia žydai. Lengvai gaudami vizas įvažiavimui Lietuvon, jie atvyksta Kaunan, suranda sau tarnybas ir čia pat apsigyvena.

Kauno Miesto ir Apskrities Valdybos pastebima didelė darbininkų stoka.

Esantieji gi, taip apversti darbu, kad kaip jiems, taip ir interesantams, turintiems su jais reikalingų be galo sunku.

Ypač dabartiniu laiku, bemainant svetimšaliams leidimus apsigyvenimui Lietuvoje stovi žmonių ilgiausios eilės.

Kauno senamiesčio panorama žiūrint iš Aleksoto pusės. 1930 m. Kauno muziejaus fondai


Šaltinis: Svetimšalių plūdimas Lietuvon (1922, Balandžio 2 d.). Lietuva (76(898), p. 1.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.2/original/0001-8CC60B64DC4CB0B024B15A758429FADF.png