1922 m. balandžio 20 d. | Gaisras

Balandžio 20 d. 3 val. naktį Akcinės B-vės „Tilka“ kaulų malūne Šančiuose, kilo gaisras.

Balandžio 20 d. 3 val. naktį Akcinės B-vės „Tilka“ kaulų malūne Šančiuose, kilo gaisras. Užsidegė nuo karščio džiovinami tam tikram katile kaulai.

Gaisrą laku pastebėjus, subėgę gyventojai ir darbininkai likvidavo. Nuostolių tepadaryta tik 7000 auks.

Kauno gaisras. 1941 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Gaisras (1922, Balandžio 25 d.). Lietuva (92 (914), p. 2.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.25/original/0003-6A85D8A861850623D91A6E92C16A0B13.png