1922 m. balandžio 21 d. | Degtinės varymas Lietuvoj

Sugriuvusi degtindarių sąjunga pradėjo iš naujo tvarkytis naujais pamatais. Sąjungoj yra 22 bravarų savininkai, kurių įmonės gerai dirba. Iš viso išduota leidimų degtinės varymui 34, bet 12 jų nepradėjo darbo ir tik vos ruošias prie jo.

Sugriuvusi degtindarių sąjunga pradėjo iš naujo tvarkytis naujais pamatais. Sąjungoj yra 22 bravarų savininkai, kurių įmonės gerai dirba. Iš viso išduota leidimų degtinės varymui 34, bet 12 jų nepradėjo darbo ir tik vos ruošias prie jo.

Dabar jau išvaroma degtinės kas mėnuo apie 1 mil. Laipsnių arba 125 000 degliterių.

Įvedus monopolį, manoma, bravarų skaičių žymiai sumažinti. Dauguma bravarų yra dvaruose: miestuose jų labai maža.

Vokiečių kariuomenės sanitarinė įstaiga (Sanierungsantalt) 1915-1918 m. Nuo 1919 m. Finansų ministerijos mokesčių departamento valstybinio degtinės monopolio sandėlis. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. balandžio 21 d., Degtinės varymas Lietuvoj, Lietuva (Nr. 89 (911)), p. 3

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.21/original/0003-665CC00FAE80473D128780C5FEF6794F.png