1922 m. balandžio 26 d. | Rusų – Vokiečių sutartis buvus neišvengiama

Rusų radio pranešimu iš Maskvos, visoms Sovietų respublikoms išsiuntinėta aplinkraštis, kuriame Sovietų valdžia aiškina, kad Rusų – Vokiečių sutartis buvo neišvengiamas rusų vokiečių savitarpinio ekonominio patraukimo davinys.

E. KAUNAS. Rusų radio pranešimu iš Maskvos, visoms Sovietų respublikoms išsiuntinėta aplinkraštis, kuriame Sovietų valdžia aiškina, kad Rusų – Vokiečių sutartis buvo neišvengiamas rusų vokiečių savitarpinio ekonominio patraukimo davinys. Firmų Stinnes, Krupp kapitalai, vokiečių pramonė rusų žemės ūkio atstatyme, jų chemijos išdirbiniai ir t.t. traukte traukia vienus prie kitų. Dėl to Anglijos, Amerikos ir Skandinavų kapitalistai numatė, kad tėra vienintelis kelias atstatyti Rusiją ir tas kelias – tai Vokietijos prileidimas į Rusijos – atstatymo darbą. Centrosojūzui dabar teks nemaža darbo kol bus atnaujinti Rusų – Vokiečių prekybos ryšiai.

Britų satyrinio savaitraščio ,,Punch” 1922 m. balandžio 26 d. karikatūra vaizduojanti neseniai pasirašytą Rapallo sutartį tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos. Autorius Bernard Partridge.


Šaltinis: Laisvė, 1922 04 26, p.1, Rusų – Vokiečių sutartis buvus neišvengiama.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-bal.26