1922 m. balandžio 29 d. | Mūsų laivyno nelaimė

Balandžio 29 d. apie 5 val. vakaro orlaivis „Albatros“ tik išskridęs iš aerodromo, užsidegė ir nukrito ties Aukšt. Freda. Orlaivis visiškai sudegė.

Mūsų oro laivyną vėl ištiko didelė nelaimė.

Balandžio 29 d. apie 5 val. vakaro orlaivis „Albatros“ tik išskridęs iš aerodromo, užsidegė ir nukrito ties Aukšt. Freda. Orlaivis visiškai sudegė. Žuvo lakūnas viršila Jonas Kačiušis ir žvalgas leitenantas Kazys Zakšauskas. Jie dar orlaiviui bekrintant sudegė. Orlaivio gaisro priežastis nežinomą.

Feliksas Vaitkus parskrenda į Kauną (pirmasis lėktuvas). 1935 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Mūsų laivyno nelaimė (1922, Gegužės 6 d.). Trimitas (17(87), p. 5.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.17-18/original/0007-18BEE01D047E04918CF35B840C47F72E.png