1922 m. balandžio 5 d. | Garlaivis „Balanda“

Vokiečių nesenai grąžintas garlaivis „Jaroslavna“ paskirtas plaukyti tarp Kauno ir Smalininkų ir pavadintas „Balanda“.

Vokiečių nesenai grąžintas garlaivis „Jaroslavna“ paskirtas plaukyti tarp Kauno ir Smalininkų ir pavadintas „Balanda“. Vardas tas kilęs šiuo būdu: ant esančios Raudondvario archyve surašytos legendos apie užburtą Lietuvos kun. Keistučio dukterį „Balanda“, gyvenusią to dvaro rūmuose. Minėtame archyve esanti užsilikusi dar iki šiam laikui gan plati literatūra iš kun. Keistučio viešpatavimo laikų.

Garlaivis „Lietuvaitė“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika““, Lietuva, nr. 78 (900), 1922 m. kovo mėn. 17 d., p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.5/original/0003-B46A1B057C00D787A7BE1192F85AADE3.png