1922 m. balandžio 6 d. | Universiteto klausytojai

Ligi šių metų balandžio mėn. 6 dienos įsirašė Lietuvos Universiteto klausytojų. <…> Viso 503 studentai.

Ligi šių metų balandžio mėn. 6 dienos įsirašė Lietuvos Universiteto klausytojų: farmacijos ir medicinos fakulte – 220, sociologijos ir teisių fakulte – 186, technikos fakulte – 47, matematikos ir gamtos fakulte – 39 ir teologijos – 28. Viso 503 studentai.

Lietuvos universiteto rūmai. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Universiteto klausytojai (1922, Balandžio 15 d.). Trimitas (15 (85), p. 5.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.15/original/0007-BBD377991F1F9BE73553B224B9E4EFC6.png