1922 m. balandžio 8 d. | Lietuvos durpynai

Neokupuotoje Lietuvoje esama iki 35 000 ha durpynų, tinkančių eksploatuotei. Praeitais metais ištirta 19000 ha. Ištirtame plote, šlapios durpių masės ištekitus apie 650 milionų kubinių metrų. Esant tokio storumo sluogsniui, visuose Lietuvos durpynuose, kaip ištisame plote, durpių išteklius lygus 2 miliardam šlapios durpių masės kub. metrų.

Prie Ž. Ū. M-jos įsteigta durpių inspekcija, kurios žinioje yra visi Lietuvos durpynai.

Gautomis iš jų žiniomis, visoje Lietuvoje teritorijoje (ir okupuot.) yra 60 000 ha durpynų.

Neokupuotoje Lietuvoje esama iki 35 000 ha durpynų, tinkančių eksploatuotei. Praeitais metais ištirta 19000 ha. Ištirtame plote, šlapios durpių masės ištekitus apie 650 milionų kubinių metrų. Esant tokio storumo sluogsniui, visuose Lietuvos durpynuose, kaip ištisame plote, durpių išteklius lygus 2 miliardam šlapios durpių masės kub. metrų.

Valdžios žinioje esantieji durpynai ir pereitais metais buvo eksploatuojami. Pagaminta kurui sausų durpių apie 20 000 kub. metrų.

Bendra 1931 m. durpių gamyba vildžios ir privatiniuose durpynuose siekė 200 000 kub. metrų sausu, kurui parengtų durpių.

Durpės gaminamos buvo rankomis, technikinės priemonės buvo vartojamos tik 5 vietose (eksploatuojama buvo 31 plotas).

Šiemet stengiasi aprūpinti durpių gaminimo įmones prietaisomis ir mes turime esamuoju laiku jau 12-18 įmonių, aprūpintų technikinėmis reikmenomis. Vasaros sezonui tikimasi pagaminti daugiau tokių įmonių.

Šiemet durpių gamyba ir naujų durpynų tyrimas labai išsiplės, nes miškams pabrangus, visa domėsis nukreipta į durpynus.

Žemės ūkio rūmai, XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. balandžio 22 d. Lietuvos durpynai, Lietuva (Nr. 81) p. 3

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Bal.8/original/0003-AA1172FB90CFB97A7A24AB30EED040B2.png