1922 m. birželio 1 d. | Paskirstymas gyvenamų namų, gyvenamų butų, gyventojų Kauno mieste sulig rajonų

Paskirstymas gyvenamų namų, gyvenamų butų, gyventojų Kauno mieste sulig rajonų.

Paskirstymas gyvenamų namų, gyvenamų butų, gyventojų Kauno mieste sulig rajonų.

1-ai dien. Birželio mėn. 1922 m.

Statistikos Skyriaus Vedėjas
Raštvedys1922 m. birželio mėnesį, likus metams iki oficialaus Lietuvos gyventojų surašymo, Kauno miesto valdyba inicijavo Kauno gyventojų, gyvenamų namų bei trobesių surašymą. Tenka pastebėti, kad šis surašymas gerokai skiriasi nuo 1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo statistikos. Pagal šio surašymo duomenis miestas tuo metu turėjo, įskaitant kariškius, 84 352 gyventojus. Kaunas tuo metu buvo padalintas į septynis rajonus – Senas miestas, Naujas miestas, Karmelitai, Žaliakalnis, Šančiai, Slabada (Vilijampolė) ir Aleksotas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus vedėja dr. Inga Puidokienė

Kauno senamiesčio panorama 1922 m. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Žinios apie gyventojus Kauno mieste pagal rajonus 1922 m. birželio 1 d. duomenimis. KRVA. F. 100, ap. 1, b. 3, l. 1.