1922 m. birželio 10 d. | Ūkio mokykla Dotnuvoje

Žemės ir miškų ūkio mokykla Dotnuvoje skelbiasi, kad norinčių įstoti prašymus priima ligi birželio 15 dienos. Į pirmą klasę priimama sveiki bernaičiai ir mergaitės nuo 16 iki 20 metų.

Žemės ir miškų ūkio mokykla Dotnuvoje skelbiasi, kad norinčių įstoti prašymus priima ligi birželio 15 dienos. Į pirmą klasę priimama sveiki bernaičiai ir mergaitės nuo 16 iki 20 metų. Mokslas prasidės rugsėjo 1 d.; įstojami kvotimai tęsis nuo birželio 20 iki liepos 1 dienos. Įstoti gali tik baigę 4-rias gimnazijos klases. Kursas tęsiasi 4-ris metus. Mokiniams maistas ir užlaikymas 200 auks. mėn.; už mokslą 300 auks. Metams, bet toliau tas viskas gal pabrangti. Baigusieji tą mokyklą gali gauti valstybines tarnystes arba stoti į aukštesnes mokyklas.

Fotoatvirukas „Rektorato rūmai“. Žemės ūkio akademijos lietuvių studentų tautininkų korporacija „Jaunoji Lietuva“. XX a. 2-3 deš.


Šaltinis: Ūkio mokykla Dotnuvoje (1922, Birželio 10 d.). Trimitas (22 (92), p. 6-7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.22; https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.22.

Fotografijos prieiga internete: https://www.kitapus.lt/index.php/products/dotnuva-zemes-ukio-akademija