1922 m. birželio 12 d. | Kauno miesto taryba

Kauno miesto taryba posėdyje 1922 m. birželio mėn. 12 d. nutarė: 1. Kauno miesto valdybos nariu, vieton išstojusio Sulimo Volfo, laikyti išrinktu inžinerį Josiną Roginskį.

Kauno miesto taryba posėdyje 1922 m. birželio mėn. 12 d. nutarė:

1.       Kauno miesto valdybos nariu, vieton išstojusio Sulimo Volfo, laikyti išrinktu inžinerį Josiną Roginskį.

2.      Išreikšti buvusiam Kauno Miesto Valdybos nariui ponui Sulimui Volfui gilios padėkos žodį už jo 3 metų sąžiningą ir naudingą Kauno miestui pasidarbavimą.

3.      Miesto Teatro rūmus atremontuoti. Išgvildenimui klausimo kaip išrasti lėšų šaltinius kokiu būdu patį remontą padaryti ir t.t. Išrinkta Komisija iš Tarybos narių G. Volfo, Timinskio ir Chmielovsko, kurie drauge su Miesto Valdyba tą darbą turi atlikti iki sekančio M. Tarybos posėdžio.

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuojamoji kortelė, 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m. birželio 24 d., Kauno miesto taryba, Lietuva (Nr. 140 (962)), p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Birz.24