1922 m. birželio 14 d. | Kaip rusai informuoja apie Lietuvą

Rusų Sovietų spaudoj kartas nuo karto dedamos žinios apie Lietuvą, kuriose sovietų publicistai nepašykšti pavadinti mūsų valdžios „belakulackim pravitelstvom“.

Kaunas. Rusų Sovietų spaudoj kartas nuo karto dedamos žinios apie Lietuvą, kuriose sovietų publicistai nepašykšti pavadinti mūsų valdžios „belakulackim pravitelstvom“. Tose žiniose dažnai stengiamos kuo juodesniais dažais nuvaizduoti padėtis Lietuvoje. „Izviestija“ 30 V. 22 pavyzdžiui, tur būt norėdama paruošti dirvą ir paskatinti agentų darbą Lietuvoje, rašo: „Nepasitenkinimas šaly auga. Įvykusieji del brangymečio maištai Kybartuos, Kretingoj ir Vilkavišky – tai pirmieji kylančios audros griausmai. „Šalis“ – rašo „Tėvynės Balsas“, – neteko lygsvaros ir pradeda irti. Artėjantieji rinkimai į seimą pasunkina ir be to sunkią valdančiosios partijos padėtį. Reikalas atšaukti ar susilpninti karo padėtį nežada nieko gera. Ji ir nesiskubina tai padaryti nors valdžia turėjo skirti komisija tam klausimui spręsti“.

Leninas. Plakatas. Leipcigo miesto muziejus.


Šaltinis: 1922 m., birželio 14 d., Kaip rusai informuoja apie Lietuvą, Lietuva (Nr. 132 (954)) p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Birz.14