1922 m. birželio 17 d. | Padėka

Kūdikių Gelbėjimo Draugijos valdyba šiuo taria savo ir Lietuvos vaikučių vardu nuoširdų ačiū šioms įstaigoms ir asmenims už suteiktą Draugijai pagalbą: Amerikos Raudonajam Kryžiui, paaukavusiam neturtingoms kūdikių motinoms 250 vystyklų paketų. Lietuvos Ūkio Bankui, paaukavusiam 10 000 auks.

Kūdikių Gelbėjimo Draugijos valdyba šiuo taria savo ir Lietuvos vaikučių vardu nuoširdų ačiū šioms įstaigoms ir asmenims už suteiktą Draugijai pagalbą: Amerikos Raudonajam Kryžiui, paaukavusiam neturtingoms kūdikių motinoms 250 vystyklų paketų. Lietuvos Ūkio Bankui, paaukavusiam 10 000 auks. Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankui, paaukavusiam 2000 auks., o taip pat paaukavusiems: po 300 auks. P. Petraičiui ir p; Buivydui, 150 a. p. J. Rinkevičiui, 100 a. poniai drei Potter, 40 a. p. Marauskiui, p. M. Jackevičienei – paaukavusiai 10 sv. Kruopų, p. Voiničiui – 2 sv. Muilo iš aptiek. Elšteinui – muilo ir kt. kosmetikos reikmenų. Ačiū toms aukoms. K. G. D-ja turi galimybės išlaikyti vasaro metu keliolika kūdikių. Tikėkimės, kad tų pirminių aukotojų duosnios aukos yra tik laiminga pradžia mūsų visuomenės duosnumo tam tikslui.

„Pieno lašo“ draugijos II – sis dieninis lopšelis darželis. Gale stovi lopšelio vedėja Ida Valkienė ir jos padėjėja Eugenija Rudnickaitė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m., birželio 17 d., Padėka, Lietuva (Nr. 134 (956)) p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Birz.17