1922 m. birželio 24 d. | Amerikos Raudonojo Kryžiaus rožės

Atsisveikindamas su Lietuvą pulk. Rayan aplankė žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklą ir savo rankomis įsodino rožių krūmelius palei paminklą pagerbimui žuvusių už Lietuvos laisvę.

Atsisveikindamas su Lietuvą pulk. Rayan aplankė žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklą ir savo rankomis įsodino rožių krūmelius palei paminklą pagerbimui žuvusių už Lietuvos laisvę ir išreiškimui simpatijų, kurias jis, kaipo amerikietis, jaučia prie lietuvių tautos, kovojančius dėl brangių Amerikai laisvės obalsių.

Paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Amerikos Raudonojo Kryžiaus rožės (1922, Birželio 24 d.). Lietuva (140 (962), p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Birz.24