1922 m. birželio 26 d. | Haagos konferencija atidaryta

Ši konferencija turės tikslo išaiškinti visų valstybių nusistatymą dėl derybų su Rusais, nustatyti tų derybų pagrindus ir sudaryti komisijas toms deryboms vesti. Su Rusais konferencija prasidės birželio 26 dieną.

Birželio 15 d. atsidarė Haagoj paruošiamoji konferencija, rusams nedalyvaujant. Ši konferencija turės tikslo išaiškinti visų valstybių nusistatymą dėl derybų su Rusais, nustatyti tų derybų pagrindus ir sudaryti komisijas toms deryboms vesti. Su Rusais konferencija prasidės birželio 26 dieną. Francūzai, ilgai svyravę, sutiko dalyvauti konferencijoj ir derėtis su sovietais. Matoma jie jau mažina savo reikalavimus. Į Haagą nevisos pakviestos valstybės atsiuntė delegatus, kitos į pakvietimą jokio atsakymo nedavė. Haagos konferencija savo paviršutine išvaizda bus tik šešėlis Genuos. Bet, galbūt, Haaga savo darbais pasirodys. Mūsų delegatų į Haagą išvyko p. Zaunius, Lietuvos atstovas Latvijoj.

Hagos miesto centras. 1921 m.


Šaltinis: Haagos konferencija atidaryta (1922, Birželio 24 d.). Trimitas (24 (94), p. 9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.24

Fotografijos prieiga internetu: https://i.pinimg.com/originals/32/19/98/321998e30e06d6f970b413a92e803275.jpg