1922 m. birželio 29 d. | Opera

Ketvirtadieni, birželio 29 d. operos sezono užbaigimas, bus vaidinama opera „Traviata“.

Ketvirtadieni, birželio 29 d. operos sezono užbaigimas, bus vaidinama opera „Traviata“ dalyvaujant K. Petrauskui.

Pradžia 7 ½  v. v.

Scena iš pirmojo Dž. Verdžio operos „Traviata“ spektaklio Kauno miesto teatre 1920 m. gruodžio 31 d. Centre stovi Adelė Galaunienė (Violeta), sėdi Kipras Petrauskas (Alfredas). Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Opera (1922, Birželio 29 d.). Lietuva (143 (965), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Birz.29