1922 m. birželio 30 d. | Mūsų de jure klausimas

Paryžiaus Ambasadorių konferencijos birželio 30 d. posėdyje Prancūzų, Anglų, Italų ir Japonų atstovai savo vyriausybių vardu rėmė Lietuvos pripažinimo de jure klausimą.

Londonas. Paryžiaus Ambasadorių konferencijos birželio 30 d. posėdyje Prancūzų, Anglų, Italų ir Japonų atstovai savo vyriausybių vardu rėmė Lietuvos pripažinimo de jure klausimą. Amerikos atstovas nebalsavo, Konferencija nutarė pavesti komisijai ištirti Klaipėdos politinę padėtį.

Londonas. 1922 m.


Šaltinis: Mūsų de jure klausimas (1922, Liepos 2 d.). Lietuva (145 (967), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Liep.2

Fotografijos prieiga internete: https://i.pinimg.com/736x/bd/98/34/bd9834aadc372609cf03092f2d978762–house-of-lords-mansion-houses.jpg