1922 m. birželio 5 d. | Tyrinėja karo priežastis

Birželio 5 d. Švedijos sostinėj Stokholme ėmė veikti komisija, kuri turi tikslo tikrai išsiaiškinti didžiojo karo priežastis. Komisiją sudaro įžymūs mokslininkai, teisių žinovai, diplomatai. Komisija jau turinti surinkusi daug medžiagos; be to, ji šauksianti daug liudininkų.

Laike didžiojo karo kariaujančios valstybės viena kitą kaltino už karo pradėjimą. Pasibaigus karui apgalėtojai, žinoma, nusprendė, kad kaltas tas, kurs tapo nugalėtas, tai yra Vokietija. Mat, kaip kaltininką už karo pakėlimą, patogiau spausti. Bet ypač mokslininkų tarpe yra nuomonė, kad čia ne tik Vokietija kalta. Birželio 5 d. Švedijos sostinėj Stokholme ėmė veikti komisija, kuri turi tikslo tikrai išsiaiškinti didžiojo karo priežastis. Komisiją sudaro įžymūs mokslininkai, teisių žinovai, diplomatai. Komisija jau turinti surinkusi daug medžiagos; be to, ji šauksianti daug liudininkų.

Stokholmas. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: Tyrinėja karo priežastis  (1922, Birželio 17 d.). Trimitas (23 (93), p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.23

Fotografijos prieiga internete: https://www.ebay.com/itm/265192704829