1922 m. birželio 7 d. | Gaudo lietuvį su dinamitu

Anglų laikraščiai rašo, kad pas lietuvį Joną Merkelį, kuris gyvena netoli Worcesterio, atvykęs iš Vermonto girių koks tai Edward Savage, irgi lietuvis, ir grąsinęs Merkelienei išsprogdinti dinamitu jų fermą.

Anglų laikraščiai rašo, kad pas lietuvį Joną Merkelį, kuris gyvena netoli Worcesterio, atvykęs iš Vermonto girių koks tai Edward Savage, irgi lietuvis, ir grąsinęs Merkelienei išsprogdinti dinamitu jų fermą. Dinamito jis turėjęs kelis gabalus. Dabar policija jo ieško.

Buvęs Kauno kalėjimas. Stanislovo Lukošiaus nuotrauka. 1964 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Gaudo lietuvį su dinamitu“, Keleivis, nr. 23, 1922 m. birželio mėn. 7 d., p. 1.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=C1B0002293646-1922-Birz.7