1922 m. gegužės 1 d. | Bombos sprogimas

Du mokiniai pradžios 12 Nr. mokyklos Bartoševičius 12 m. ir Zubelis 10 m.. bevaikštinėdami arti 7 batėrijos Žaliajam Kalne, rado seną rankinę bombą. Negalvodami daug jie sviedė bomba į artimesnį akmenį ir bomba sprogo.

Du mokiniai pradžios 12 Nr. mokyklos Bartoševičius 12 m. ir Zubelis 10 m.. bevaikštinėdami arti 7 batėrijos Žaliajam Kalne, rado seną rankinę bombą. Negalvodami daug jie sviedė bomba į artimesnį akmenį ir bomba sprogo. Sprogimas buvo taip smarkus, kad pirmąjį kuone visiškai sudraskė ir gegužės 1 d. jis mirė. Antras taip pat sunkiai sužeistas, bet dar gyvas ir nugabentas miesto ligoninėn.

Kauno tvirtovės devintasis fortas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m. gegužės 3 d., Lietuva (Nr. 98 (920)) p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Geg.3