1922 m. gegužės 12 d. | Nauji telefonų aparatai

Jau pergabenta iš Berlyno keletas transportu naujų telefonų aparatų sistemos Siemens ir Galske statymui naujo telefono tinklo Kaune ir jo priemiesčiuose. Aparatai padaryti einant paskutinių telefonų technikos žodžiu.

Jau pergabenta iš Berlyno keletas transportu naujų telefonų aparatų sistemos Siemens ir Galske statymui naujo telefono tinklo Kaune ir jo priemiesčiuose. Aparatai padaryti einant paskutinių telefonų technikos žodžiu. Centraliniai aparatai ir batarėjos jau sudėti tam tikroje vietoje. Smulkmenų atvežta 7 vagonai. Pakvietimo prie telefono ir susikalbėjimo būdas bus visiškai nepanašus dabartiniam – nereiks nei skambinti, nei gaišinti laiko dėl pertraukų ir t.t.

Naują telefonų tinklą žadama įtaisyti po 3-4 mėnesių laiko ir ne vėliau kaip spalių mėn. 1 d.

Telefono aparatas A.T.M. 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. gegužės 12 d. Lietuva, (Nr. 106, (928)) p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Geg.12