1922 m. gegužės 13 d. | Prekybinė sutartis su Anglija

Šioji sutartis turi mums didelės reikšmės. Susiartinus su Anglija ekonominėj srity, bus lengviau pasiekti politinio susiartinimo.

Gegužės 13 dieną Kaune tapo pasirašyti sutartis tarp Lietuvos ir Anglijos vyriausybių.

Sutartis turi tikslo sudaryti artimus prekybinius santykius tarp tų dviejų šalių. Abi šalys pasižada, kad jų piliečiams, prekėms, produktams ir gamybai bus suteikiama tam tikrų lengvenybių, susisiekimo, išvežimo, įvežimo ir pervežimo srityse.

Šitoji sutartis yra tik laikina ir turės galės, kol tarp tų dviejų valstybių bus pasirašyta galutina prekybos ir susisiekimo sutartis.

Šioji sutartis turi mums didelės reikšmės. Susiartinus su Anglija ekonominėj srity, bus lengviau pasiekti politinio susiartinimo.

Anglijos bankas. Londonas. 1922 m.


Šaltinis: Prekybinė sutartis su Anglija (1922, Gegužės 127 d.). Trimitas (20 (90), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.20

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024907/photography_ProvidedCHO_Generalitat_de_Catalunya__Arxiu_Nacional_de_Catalunya_ANC_1_972_N_1145